alt
alt
Amsterdam
alt
Art at Site 	www.amsterdamart.info	Merijn	Bolink	Apen Aan Tafel
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Merijn Bolink

Apen Aan Tafel

2005
Zourkeetsplein
Website
www.vanderkrogt.net:
Kunstwerk bestaande uit een tafel waar een drie verschillende apen zijn aangeschoven: een kuifmakaak, een gorilla en een slingeraap.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Een kuifmakaak, een gorilla en een slingeraap gebroederlijk rond een tafel in gesprek, en een open plek voor een vierde om aan te schuiven. Hoewel onderling verschillend, is toch in vrede samen te gaan lijkt de boodschap.
Apentafel zou ook een marine-term zijn: ‘het is het bordes van de standaard voor het peilkompas’ ..

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het gebruik van dieren in de beeldende kunst is een oud gegeven. Bij Hildo Krop is het fabelwezen een terugkerend thema. In het werk van Jan Steen komt een scala aan honden, katten en apen voorbij die menselijke eigenschappen belichamen. Een aap symboliseert bijvoorbeeld dwaasheid en ijdelheid. Merijn Bolink levert een aansprekend, lachwekkend commentaar op de mens: dieren gedragen zich als mensen.

Translation:
www.vanderkrogt.net:
Work of art consisting of a table where a three different monkeys are eating, and aperitifs: a Celebes crested Macaque, a gorilla and a spider monkey.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
A Celebes crested Macaque, a gorilla and a spider monkey in fraternal harmony around a table in conversation, and an open spot for a fourth to join. Although different, is yet to go in peace together seems to be the message.
Monkeys table would also be a naval term are: ' it is the platform of the standard for Sighting Compass '..

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
zthe use of animals in the Visual Arts is an old given. At Hildo Krop is the fable being a recurring theme. In the work of Jan stone comes a variety of dogs, cats and monkeys beyond that embody human qualities. For example, a monkey folly and vanity. Merijn Bolink delivers an appealing, laughable comment on humans: animals behave like people.