alt
alt
Amsterdam
alt
Art at Site 	www.amsterdamart.info	Pepe 	Gregoire	Monument tegen Apartheid en Racisme
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Pepe Gregoire

Monument tegen Apartheid en Racisme

1987
Albert Luthulistraat
Website
www.buitenbeeeldinbeeld.nl:
Plaquette:
Wie onder ons is meer of minder
Monument tegen Apartheid en Racisme
De relatie van arm en been
staat voor menselijke eenheid in verscheidenheid
De onnatuurlijke splitsing ervan
is de moedwillige ontkenning van die eenheid

www.ciaow.nl:
Een monument tegen apartheid op het Krugerplein, daar zou de leider van de Zuid-Afrikaanse boeren Paul Kruger (1825-1904) zich in zijn graf van omdraaien. Want hier rijst een grote onderarm omhoog die een al even forse voet vasthoudt, als teken van menselijke eenheid in verscheidenheid. Maar die verscheidenheid is bijna geheel moedwillig doorklieft en ontkent zo de eenheid. Albert Luthuli (1899- 1967) was voorzitter van het ANC, won in 1960 de Nobelprijs voor de vrede en verdreef als straatnaamgever Louis Botha (1862-1919, een van de grondleggers van het Zuid-Afrikaans apartheidsregime.

Translation:
www.buitenbeeeldinbeeld.nl:
Plaque:
Who among us is more or less

Monument against Apartheid and racism
the relationship of arm and leg
stands for human unity in diversity
is the deliberate splitting of that unity

www.ciaow.nl:
a monument against apartheid on the Kruger square, the leader of the South African farmers Paul Kruger (1825-1904) would turn over in his grave. Because here a big forearm up rice that an equally strong foot hold, as a sign of human unity in diversity. But that variety is almost entirely willfully cuts through and denies as the unit. Albert Luthuli (1899-1967) was President of the ANC, won the Nobel Peace Prize in 1960 and drove out as street boss Louis Botha (1862-1919, one of the founders of the South African apartheid regime.