alt
alt
Amsterdam
alt
Art at Site 	www.amsterdamart.info	Marie José 	Muré 	Vrouwenkop
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Marie José Muré

Vrouwenkop

1972
Amstelpark
Website
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Op een hele mooie plek in het Amstelpark staat, in een vijver en op een zuil, een Vrouwenkop gemaakt door de jong gestorven Maastrichtse beeldhouwster Marie José Muré (1947/1982). Het Amstelpark is eigenlijk de Floriade van 1972. Nadat deze internationale tuinbouwtentoonstelling was afgelopen, is geprobeerd de originele inzendingen zoveel mogelijk te behouden. Vandaar dat er in dit park een grote verscheidenheid aan bloemen, planten en bomen te vinden is.

Translation:
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
On a very nice place in the Amstel park is, in a pond and on a pillar, a Woman created by Daniel died Maastricht sculptor Marie José Muré (1947/1982). The Amstel park is actually the Floriade of 1972. After this international horticulture exhibition had ended, tried to preserve as much as possible is the original entries. Hence in this park a large variety of flowers, plants and trees can be found.