alt
alt
Amsterdam
alt
Art at Site 	www.amsterdamart.info		Tinho	Mural
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Tinho

Mural

2012
Jan Celestraat
Website
www.kunstrijk.wordpress.com:
De muurschilderingen zijn het initiatief van Reflexo on Urban Art. Een charmant initiatief, vind ik. Eerst is er niets en dan onstaat er langzaam iets. Iets kleurrijks gemaakt op straat. Straatkunst. Streetart. Murals. Mural art. Geef het een naam. Het geeft herkenningspunten in een stad. Het karakteriseert een buurt een beetje. Al vindt de organisatie dat het effect van deze kunst veel verder reikt: We believe that art is fundamental in creating a balanced society in which people live in harmony with and respect for each other.

www.pipaprize.com:
Nominated for PIPA 2012, the artist Tinho (Walter Nomura), participates in the exhibition R.U.A, Reflexo on Urban Art, in Amsterdam.

Translation:
www.kunstrijk.wordpress.com:
The murals are the initiative of Reflexo on Urban Art. A charming initiative, I think. First there is nothing and then slowly gaining something. Something made on color State Street. Street art. Streetart. Murals. Mural art. Give it a name. It gives landmarks in a city. It characterizes a neighborhood a bit. If the organization that the effect of this art much further: We believe that art is fundamental in creating a balanced society in which people live in harmony with and respect for each other.

www.pipaprize.com:
Nominated for PIPA 2012, the artist Tinho (Walter Nomura), participates in the exhibition R.U.A, Reflexo on Urban Art, in Amsterdam.